godlo

KANCELARIA NOTARIALNA

Ewelina Żółtogórska - NOTARIUSZ

50-073 Wrocław, ul. św. Antoniego 40
telefon  71 / 330 75 53     mobile  512 92 42 42     

Alt
Home   -  Czynności   -  Akt Notarialny

Akt notarialny

Notariusz sporządza akt notarialny, jeżeli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wolna stron.

 • sprzedaż, darowizna, zamiana, dożywocie,
 • zniesienie współwłasności, dział spadku,
 • umowa deweloperska,
 • umowa przedwstępna,
 • służebność, użytkowanie, hipoteka,
 • ustanowienie odrębnej własności lokalu,
 • przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność,
 • umowy majątkowe małżeńskie, podział majątku,
 • testamenty,
 • umowa zrzeczenia się dziedziczenia,
 • oświadczenie o przyjęciu spadku, oświadczenie o odrzuceniu spadku,
 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
 • pełnomocnictwo,
 • umowa spółki.