godlo

KANCELARIA NOTARIALNA

Ewelina Żółtogórska - NOTARIUSZ

50-073 Wrocław, ul. św. Antoniego 40
telefon  71 / 330 75 53     mobile  512 92 42 42     

Alt
Home   -  Czynności   -  Oświadczenia

Doręczanie oświadczeń

Na żądanie strony notariusz doręcza na piśmie jej oświadczenie, mogące mieć skutki prawne, wskazanej przez nią stronie przeciwnej. Żądający doręczenia wnosi ustnie do protokołu, wręcza lub przesyła notariuszowi podpisaną przez siebie treść oświadczenia. Z dokonanej czynności notariusz spisuje protokół.